Kneuzing en verstuiking behandelen

We spreken van een kneuzing of een verstuiking als een gewricht of het weefsel dat met het gewricht is verbonden beschadigd is. Een kneuzing of een verstuiking kan ontstaan door een slag of stoot of door een geforceerde beweging van een gewricht (enkel omzwikken).

De symptomen van een kneuzing of een verstuiking zijn;

  • Pijn in het getroffen lichaamsdeel
  • Het getroffen lichaamsdeel is opgezwollen (dit is soms pas na een wat langere tijd)
  • Het getroffen lichaamsdeel heeft (soms) een blauwe verkleuring
  • Het getroffen lichaamsdeel is niet of nauwelijks te gebruiken

De behandeling voor een kneuzing of een verstuiking is als volgt;

  • Verwijder evt. horloge, sierraden of ringen van het getroffen lichaamsdeel
  • Koel vervolgens het getroffen lichaamsdeel om de zwelling te verminderen
  • Geef rust en steun aan het getroffen lichaamsdeel, een been dien je omhoog te leggen en een arm dien je te ondersteunen met een mitella.

Als je je enkel verstuikt hebt, maar je moet nog verder blijven lopen, trek de schoen dan niet uit. Door de zwelling bent u niet meer in staat om uw schoen weer aan te doen, en als u de schoen aanhoud werkt hij als steun voor uw enkel.


(c) 2022 Delaatstewoudloper.nl