Verdrinking
Men spreekt van verdrinking als een mens sterft door zuurstoftekort dat ontstaan is door contact met een vloeistof, men kan in vrijwel iedere vloeistof verdrinken maar de meeste verdrinkingsongevallen vinden plaats in water.

Verdrinking is al mogelijk in slechts enkele centimeters water, daarom is dit een van de voornaamste sterfgevallen bij (jonge)kinderen.
Oorzaken van verdrinking bij kinderen
Bij kinderen vinden de  meeste verdrinkingsongevallen plaats binnen een straal van 150meter van het woon of bezoekadres. Het gaat hier dan vaak om verdrinking in;
 • Zwembaden
 • Vijvers
 • Sloten en kanalen
 • De zee
Oorzaken van verdrinking
Hoewel de meeste volwassenen in Nederland en België kunnen zwemmen, komt het nog regelmatig voor dat er een volwassene om het leven komt door verdrinking. Vaak heeft dit te maken met een van de onderstaande oorzaken;
 • Het niet kunnen zwemmen
 • Alcohol en/of drugsgebruik
 • Zwemmerskramp
 • Onderkoeling
 • Vermoeidheid
 • Verwonding (denk hierbij aan het stoten van het hoofd door te duiken in ondiep water of een zeil ongeluk)
 • Meegesleurd worden door sterke getijstroming
 • Door het ijs zakken
 • Auto die te water is geraakt
 • Schipbreuk
 • Een natuurramp zoals een Tsunami
Verdrinkingsreflexen
Bij een persoon die dreigt te verdrinken zal het lichaam in een allerlaatste poging nog proberen om aan lucht te komen. Deze poging noemen we de verdrinkingsreflexen.

Het slachtoffer zwaait ongericht met armen en trappelt met de benen, het hoofd wordt achterover gekanteld om zo te proberen lucht binnen te krijgen. Vaak lijkt het of het slachtoffer zwemt of watertrappelt zonder maar enigszins vooruit te komen. Het slachtoffer ziet er angstig uit en de ogen staan dan vaak glazig.

Het slachtoffer dreigt nu binnen een minuut te verdrinken en kan nog onmogelijk op eigen kracht uit het water komen.

Omdat de verdrinkingsreflexen er voor de meeste mensen uitziet als watertrappelen is het mogelijk dat een persoon in bijzijn van andere kan verdrinken.
Verdrinking
Als de verdrinkingsreflexen niet door omstanders worden opgemerkt dan zal het slachtoffer uiteindelijk onderdompelen, hierbij zal de adem worden ingehouden (duikreflex). Maar uiteindelijk zal ieder mens dat zich onder water bevindt reflexmatig naar adem happen, hierdoor kunnen de longen vol water lopen. Het aanwezige water in de longen wordt vervolgens opgenomen in de bloedbaan.

Het hart kan deze grote hoeveelheden water in de bloedbaan niet meer rondpompen en er zal uiteindelijk een hartstilstand optreden. Na verloop van tijd zullen de hersenen door zuurstoftekort afsterven  waarna uiteindelijk de dood intreed. We noemen deze vorm van verdrinking een natte verdrinking.

Bij jonge kinderen sluit het strotklepje de toevoer naar de longen af, er zal dan wat water in de maag terechtkomen. Zij zullen dan ook vaak overlijden door zuurstofgebrek. Deze vorm van verdrinking noemen we droge verdrinking.

Bij verdrinkingsongevallen met zoet water komt het water veel sneller in de bloedbaan terecht, terwijl er na een verdrinking in zout water er tot 2 uur na het ongeval nog de kans bestaat dat de essentiële levensfuncties weer op gang kunnen worden gebracht.
Water temperatuur
Hoe lager de temperatuur van het water hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer. Dit komt omdat de lichaamsfuncties door het koude water trager worden waardzoor ze minder zuurstof nodig hebben.

Een nadeel van koud water is dat het slachtoffer eerder onderkoeld raakt dan bij warmer water. Hierdoor kan een slachtoffer sneller het bewustzijn verliezen.
Hoe te handelen bij een verdrinkingsslachtoffer
Breng uzelf niet in gevaar als u een slachtoffer uit het water wilt halen, bent u met meerdere personen laat een ander dan professionele medische hulp inschakelen. Houdt er rekening mee dat een volwassen of grotere kinderen u mee onder water kunnen trekken.
 • Breng het slachtoffer in een horizontale positie
 • Dek het slachtoffer indien mogelijk af om verder afkoeling van het lichaam te voorkomen
 • Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is  (roep om hulp)
 • Open de luchtweg en controleer gedurende 10 sec de ademhaling door je oor boven het slachtoffer te houden en naar de borst te kijken (kinderen dienen 3 maal in 10 sec. te ademen en volwassene 2 maal in 10 sec.)
 • Is er geen (normale) ademhaling beadem het slachtoffer dan 5 maal
 • Volgt er geen reactie begin dan bij een volwassene met 30 borstcompressies met 2 beademingen, bij kinderen houden we 15 borstcompressies met 2 beademingen aan
 • Herhaal de reanimatie totdat professionele medische hulp u aflost.
 • Bent u alleen een kind aan het reanimeren begin dan eerst met 1 minuut reanimeren voordat u 112 belt. Bij volwassenen mag u meteen als het slachtoffer uit het water is 112 bellen
Hoe te handelen bij een bijna verdrinking (slachtoffer ademt nog)
 • Verwijder natte kleding, pak het slachtoffer droog en warm in
 • Raadpleeg altijd professionele medische zorg,er kan een infectie ontstaan als er water in de longen is gelopen.
 • Houdt rekening met een second drawning
Second Drawning
Na een verdrinking of bijna verdrinking moet het slachtoffer altijd naar het ziekenhuis, er kan immers op een later tijdstip second drawning ontstaan. Hierbij wordt er vocht dat eerder in de bloedbaan is gekomen weer afgestaan in de longen waardoor het slachtoffer enkele uren na het incident nog kan verdrinken.
Voorkomen van verdrinking
 • Houd kleine kinderen uit de buurt van water
 • Ga niet in je eentje zwemmen
 • Ga nooit zwemmen als je onder invloed van alcohol of drugs bent
 • Zwem niet in de zee als het eb is
 • Houd kinderen altijd onder toezicht als er waterpartijen in de buurt zijn
 • Ga nooit de zee in als de rode vlag is gehesen
 • Draag tijdens kanotochten altijd een zwemvest
 • Ga je varen op een boot draag dan altijd een geschikt reddingsvest
 • Ga je zwemmen doe de kinderen dan al tijdens het omkleden hun bandjes en/of zwemvesten aan

(c) 2022 Delaatstewoudloper.nl