Het noorden bepalen met behulp van de schaduw
Hieronder vind je een simpele methode om grofweg het Noorden te bepalen. Deze methode werkt elk uur van de dag zolang de zon maar schijnt. Deze afbeeldingreeks geeft de situatie op het Noordelijk halfrond weer waar de zon met de klok mee gaat.
Op het Zuidelijk halfrond gaat de zon tegen de klok in, maar ook daar is de eerste schaduw altijd het Westen.
Stap 1

Steek een zo recht mogelijke stok van ongeveer 1 meter recht in een vlak stuk grond.
Stap 2

Kijk waar de schaduw van de stok eindigt en markeer dit punt met een steen of een ander voorwerp.

Voor deze methode hebben we 2 piketpaaltjes gemaakt, zo kunnen we onszelf niet vergissen.
 
Stap 3

Wacht ten minste 15 minuten, als je iets langer wacht zal deze methode een stuk nauwkeuriger worden.

Hoe langer je wacht hoe meer risico dat je loopt dat de zon achter de wolken verdwijnt en je test mislukt.

Of dat de schaduw van bv een boom over je test heen komt...
Stap 4

We hebben om de nauwkeurigheid iets te vergroten een half uur gewacht.
Stap 5

Vervolgens markeer je dan weer het einde van de schaduw van de stok met een piketpaaltje of een steen.
Stap 6

Trek een lijn tussen deze twee markeerpunten.
Stap 7

Dit is de Oost West as, waarbij het eerste markeerpunt het Westen aangeeft. Haaks op deze lijn staat de Noord-Zuid as.
Stap 8

Met mijn vinger geef ik nu de richting van het Noorden aan.

(c) 2022 Delaatstewoudloper.nl