Kaartlezen  
  Een kaart is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Er zijn veel verschillende soorten kaarten, ieder met zijn eigen toepassingen. Zo heb je tijdens het maken van een hike een andere kaart nodig dan dat je met je auto een reis gaat maken. Je kunt zeggen; Hoe sneller de gebruiker van een kaart zich voortbeweegt, hoe kleiner de schaal moet zijn en deze zal dus ook minder bijzonderheden bevatten.

Koop altijd de laatste uitgave van een kaart, in westerse landen worden kaarten en plattegronden regelmatig herzien en opnieuw uitgebracht. Maar in veel 2e en 3e wereldlanden worden kaarten niet of nauwelijks herzien. Het kan dus gebeuren dat de laatste versie van een kaart of plattegrond meer dan 40 jaar oud is. In die tijd zijn veel wegen aangelegd of veranderd, huizen en woonwijken zijn gebouwd op plekken die vroeger nog onbebouwd waren.

In dat geval moet je het terrein afspeuren op kenmerken die al honderden of zelfs duizenden jaren onveranderd zijn gebleven, denk hierbij aan bergketens, rivieren, meren of bouwwerken uit de oudheid zoals tempels en ruïnes
  In deze rubriek zullen we de nadruk leggen op de zogeheten stafkaarten.

Stafkaarten worden uitgegeven in de schalen 1:25 000 en 1:50 000.
Deze beslaan een gebied van respectievelijk 10 bij 12 1/2 km en 20 bij 25km. Het formaat van deze stafkaarten bedraagt 40 x 50cm. Iedere stafkaart van een bepaald gebied heeft een nummer. Zodat je makkelijk uit kunt zoeken welke kaart je voor een bepaald gebied nodig hebt.

Hiernaast zie je een voorbeeld hoe dit eruit ziet. Het donkere gedeelte met de tekst "51 west" geeft de betreffende kaart weer, de andere wazige vakjes zijn de aangrenzende kaartnummers. Zodat je gemakkelijk weet welke kaart je nodig hebt als je buiten het bereik van je kaart komt.
  
1:50.000  

De schaal

De schaal wordt gebruikt om afstanden op de kaart te kunnen meten.1:50 000 betekent dat 1 centimeter op de kaart 50 000 centimeter in werkelijkheid is 1 cm op de kaart komt dus overeen met 500 meter in werkelijkheid.

 

Legenda

Op de (staf)kaarten staan allerlei verschillende tekens, kleuren en getallen. Al deze dingen hebben een betekenis die je in de legenda terug kunt vinden. Bij verschillende stafkaarten zijn deze symbolen vaak hetzelfde. Hiernaast vind je een gedeelte van een legenda.

Doorgaans zijn er afspraken gemaakt over deze symbolen, het is wel verstandig om even op de legenda te controleren of de symbolen ook zijn wat je denkt dat ze moeten zijn. 

 
 

Hoogtelijnen

Op topografische kaarten zie je overal hoogtelijnen lopen, deze lopen kris kras over de kaart en verbinden punten van gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar. Op een kaart met een schaal van 1:25.000 vind je bij elke 5 meter hoogteverschil een hoogtelijn. Bij kaarten van berggebieden is de interval van de hoogtelijnen vaak 10 meter.

Op de kaart hiernaast zie je de hoogtelijnen van een gebied in de Belgische Ardennen, om te weten te komen wat de interval van de hoogtelijnen is kun je de hoogtelijnen tellen tussen twee getallen.

Zoek het getal 550, dit is het hoogste punt op de kaart en tel de lijnen tot je bij het getal 500 uitkomt. Als het goed is tel je 5 lijnen.

Vervolgens trek je het laagste getal van het grootse af. (550-500=50) vervolgens deel je deze uitkomst door het aantal hoogtelijnen.(50:5=10) de interval van de hoogtelijnen is dus 10 meter. 

 

Het coördinatenstelsel

Een coördinatenstelsel van een (staf)kaart verdeelt de (staf)kaart in even grote vakjes. Deze vakjes zijn ontstaan door op de kaart horizontale en verticale lijnen te tekenen. Deze lijnen vormen vakjes. Bij een stafkaart van 1:50:000 zijn deze vakjes 2x2cm dit komt in werkelijkheid overeen met een vak van 1km breed en 1km lang. De lijnen die deze vakjes vormen zijn allemaal genummerd. Als je iets op wilt zoeken in zo'n vakje gaat dat het handigste met een liniaal of met een kaarthoekmeter.

 

De kaarthoekmeter

Met een kaarthoekmeter kun je heel gemakkelijk een coördinaat opzoeken. Daarvoor zitten er 2 hoeken op de kaarthoekmeter. Een grote hoek: deze is voor stafkaarten met een schaal van 1:25.000. En een kleine hoek: deze is voor een stafkaart met een schaal van 1:50.000. Deze hoeken zijn even groot als een vierkantje van een coördinatenstelsel op een stafkaart. Verder zit er nog een liniaal op een kaarthoekmeter. En een gradenboog.

Het bepalen van een coördinaat.

Bepaal in welk vakje van de stafkaart zich het coördinaat bevindt. Dit kan heel eenvoudig met de getallen die bij de horizontale en de verticale lijnen van het coördinatenstelsel staan. Bepaal eerst het horizontale coördinaat (A) en vervolgens het verticale coördinaat (B). (huisje in trapje op).

De X op de kaart geeft een punt aan waar we naartoe willen, nu willen we het coördinaat van punt X bepalen. Dit gaat als volgt.

De lijnen op deze kaart liggen 1km uit elkaar (schaal 1:25.000), de vakjes van deze stafkaart vormen een oppervlakte van 1km². Je kunt de lijntjes in een vakje ook weer vedelen in 10 gelijke delen, nu ben je in staat om tot op 100 meter nauwkeurig een coördinaat te bepalen. Met behulp van een kaarthoekmeter kun je bij een schaal van 1:25.000 tot op 25 meter nauwkeurig je positie aflezen.

We zoeken eerst de verticale lijnen waarin zich punt X bevindt, in dit geval bevindt punt X zich midden tussen as 03 en as 04. We kunnen nu al het volgende noteren 035 Vervolgens zoeken we het getal op wat bij de horizontale lijnen hoort in dit geval valt punt X precies op lijn 51, we kunnen nu het volgende noteren 510

Nu kunnen we het gehele coördinaat achter elkaar zetten, dit wordt dat 035.510

Om nauwkeuriger te werken kun je gebruik maken van een kaarthoekmeter, je kunt nu je coördinaat op 25 meter nauwkeurig opschrijven bij eens schaal van 1:25.000. Punt X wordt dan als volgt genoteerd 0350.5100

Maak je gebruik van een GPS dan worden de bovenstaande coördinaten per meter genoteerd, dit wordt dan 03500.51000

Tips

Bewaar je kaart in een waterdichte kaartenhoes.

Wil je op je kaart schrijven doe dit dan met een potlood, pennen en stiften kunnen voor vlekken zorgen die de kaart onbruikbaar kunnen maken.

Maak je gebruik van een GPS zorg dan dat je altijd een kaart en kompas bij je hebt, en hoe je hiermee moet omgaan.


(
c) 2022 Delaatstewoudloper.nl